SmåaAB -Sluta prata osammanhängande strunt

SmåaAB,

SmåaAB

SmåaAB

Hela artiklen:  http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/smaa-vill-tysta-ner-kritiska-kunder-28170

SmåaAB,
Självklart vill jag få hjälp med felen i hus men fakta är att ni nekat mig, vilket framgår tydligt i er skrivelse via ert juridiska ombud till mitt juridiska ombud.  Själva brevet finns här: https://smaahus.se/2019/03/smaa-konsumenter-varning/

Ni har mina och min mans kontaktuppgifter sedan flera år.
Det är bara att svara på ett av dom 100 mejl jag skickat er eller ringa tillbaka på mina samtal.

Jag ser verkligen fram emot att ändra innehållet i bloggen i takt med att ni rättar fel i mitt och mina grannars hus.

Kära läsare,
Natuligtvis handlar det om väsentligt mer fel än ”några sprickor”  Ommålning av trappa och trösklar var givetvis för att även också  det var fel och har inget med golvbrunnen att göra. 
Bläddra för all del igenom bloggen!

Liknande incident med Småas kunder har inträffat tidigare och Småa dömdes att betala flera miljoner i skadestånd. Klicka på domen:  https://smaahus.se/wp-content/uploads/2019/03/Dom-målnr-T8001-14.pdf

Bakrund till stämningen, jag upplever det som väldigt lik min och mina grannars situation:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/byggbolag-stams-pa-18-7-miljoner