Småa ABs standard? -Döms att betala 7,6 miljoner i skadestånd till boende!

Undrar du över Småa ABs standard? Kan man kalla en engångsföreteelse för standard?

Det finns en tidigare dom mot Småa AB, från år 2015 som är kopplad till Småa ABs standard.d

Döms att betala 7,6 miljoner i skadestånd till boende.

Småa ABs standard dom mot småa

Klicka på domen:  https://smaahus.se/wp-content/uploads/2019/03/Dom-målnr-T8001-14.pdf

Mer bakgrundsinformation om domen mot Småa AB finns nedan.

Klicka på bakgrundsinformation om domen; https://www.byggvarlden.se/byggforetag-stams-pa-18-7-miljoner-80212/nyhet.html

Kolla på bilder från mitt hus byggt 2018 av Småa: https://smaahus.se/category/bilder/